arexxtlacitka.png (1250 bytes) Arexx RxMUI Docs Examples Back to Ghh home page
/* RxMUI by Alfonso Ranieri */
/* ghh RxMUI AppWindow   */

signal on halt
signal on break_c

call Init     /* volá funkci Init */
call CreateApp  /* volá funkci CreateApp (hlavní program) */
call HandleApp  /* volá funkci HandleApp (hlavní event) */

/**************************************** přítomnost knihoven Alfie ****/
Init: procedure expose global.
  l="rmh.library";if ~show("L",l) then;if ~AddLib(l,0,-30) then exit
  if RMH_AddLibrary("rexxsupport.library","rxmui.library")~=0 then exit
  call Pragma("W","N")
  call RxMUIOpt("DebugMode ShowErr")
  return

/******************************************************** start gui ****/
CreateApp: procedure expose global.             /* hlavní program */

  app.Title="RxMUI AppWindow"               /* název programu (v Exchange) */
  app.Version="$VER: RxMUI AppWindow 0.1 (02.11.2016)"   /* verze programu */
  app.Copyright="Donotpanicware ghh 2016"
  app.Author="ghh"
  app.Description="RxMUI AppWindow"            /* popis programu (v Exchange) */
  app.Base="RXMUIAPP"                   /* název Arexx portu */
  app.SubWindow="win"                   /* název hlavního okna "win" */
   win.ID="MWIN"                      /* id hlavního okna */
   win.ScreenTitle="RxMUI AppWindow"            /* titulek na liště Workbenche */
   win.Title="AppWindow"                  /* titulek na okně */
   win.AppWindow=1                     /* důležité aby fungoval drop ikon do okna */
   win.Contents="mgroup"                  /* okno obsahuje hlavní skupinu s názvem "mgroup" */
   mgroup.0="txg"                     /* pole "txg" */
    txg.Class="Group"                   /* "txg" je další skupina */
    txg.Frame="Group"                   /* typ rámečku */
    txg.0=VSpace()                    /* vertikální mezera bez hodnoty = libovolně */
    txg.1=Text("textpole","Drop icon here!","None","WindowBack",) /* textobjekt s názvem "textpole" */
    txg.2=VSpace()                    /* vertikální mezera */ /* konec popisu gui */

/*********************************************************** notify ****/
  if NewObj("Application","App")>0 then exit    /* nový objekt - aplikace "App" */
  call AppMessage("win")              /* ještě toto je potřeba přidat pro drop do okna "win" */

  call Notify("win","CloseRequest",1,"App","ReturnID","QUIT") /* opuštění programu zavřením okna */

  call Set("win","Open",1)

  return

/************************************************* funkce AppWinFun ****/
AppWinFun: procedure expose g.
  parse arg kam,coto    /* převede parametry se kterýmy byla funkce volána na proměnné "kam" a "coto" */
               /* "kam" kam byla ikona upuštěna (do okna WIN) a "coto" co bylo do okna upuštěno */
  call Set("textpole","Contents",coto)  /* nastav u objektu "textpole", "Contents" obsah, název   */
  return

/*********************************************** hlavní event alfie ****/
HandleApp: procedure expose g.

  ctrl_c=2**12
  do forever
    call NewHandle("App","h",ctrl_c)
    if and(h.signals,ctrl_c)>0 then exit
    select
      when h.event="QUIT" then exit
      when h.event="APPEVENT" then call AppWinFun(h.to,h.name) /* volá funkci "AppWinFun" se dvěma parametry */
                         /* názvy parametrů "h.to" a "h.name" jsou povinné viz dokumentace */
      otherwise interpret h.event
    end
  end

/****************************************************** exit signal ****/
halt:
break_c:
  exit
ghh don'tpanic