cubicidehead.png (6905 bytes)
www.softwareandcircuits.com
cubictlacitka.png (1730 bytes) CubicIDE Filetypes CubicIDE Other Back to Ghh home page
aboutcide.png (16957 bytes)

Cubic IDE je především textový editor GoldED. K němu je možno nainstalovat vývojová prostředí pro mnoho typů zdrojových kódů.
sftype1cide.png (32590 bytes) o Arexx o html o AmigaGuide
o AmigaDos o lokalizace o Installer
o Basic o Lisp o gcc
o vbcc o StormC o SAS/C
o Hollywood

Vývojové prostředí v tomto případě znamená perfektní servis pro člověka co chce programovat ve výše uvedených jazycích nebo jen psát čistý text. Tato prostředí jsou již přednastavena, ale vše se dá velmi mocně konfigurovat. Také je možno vytvořit si prostředí vlastní a to velmi komfortně a komplexně. K dispozici je více než 126 arexxových příkazů pro GoldED, například posouvání se v textu, hledání, formátování, práce s bloky i k tvorbě requestrů.

ghh don'tpanic